عکس های سی پی یو اینتل Intel - تاریخ گزارش : 1397/12/01

گروه های کالا

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G3240

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G3240

سی پی یو اینتل پنتیوم G3240قیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G3250

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G3250

سی پی یو اینتل پنیتوم سری جی 3250قیمت سی پی یو باBox 260,000 تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G620

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G620

سی پی یو اینتل پنتیوم G620قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G630

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G630

سی پی یو اینتل پنتیوم G630قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G640

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G640

سی پی یو اینتل پنتیوم G640قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G840

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G840

سی پی یو اینتل پنتیوم G840قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G850

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G850

سی پی یو اینتل پنتیوم G850قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition

سی پی یو اینتل Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition

سی پی یو اینتل Core™ i7-5960Xقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-5930K

سی پی یو اینتل Core™ i7-5930K

سی پی یو اینتل Core™ i7-5930Kقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-4790K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-4790K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-4790K Processorقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-6700 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700 Processorقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-6700K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700K Processorقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i3-4130 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4130 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4130 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i3-4150 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4150 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4150 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i3-4160 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4160 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4160 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i3-4170 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4170 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4170 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i3-6100 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-6100 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-6100 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل  Core™ i5-4460 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i5-4460 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i5-4460 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i5-4460S Processor

سی پی یو اینتل Core™ i5-4460S Processor

سی پی یو اینتل Core™ i5-4460S Processorقیمت سی پی یو باTRY - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i5-4690K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i5-4690K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i5-4690K Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
صفحه 1 از 2

عکس های سی پی یو اینتل Intel - جستجو