عکس های سی پی یو CPU - تاریخ گزارش : 1398/01/03

گروه های کالا

 سی پی یو ای ام دی AMD FX-Series FX-9590

سی پی یو ای ام دی AMD FX-Series FX-9590

سی پی یو ای ام دیقیمت سی پی یو باگارانتی ماتریکس - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو ای ام دی AMD FX-8350

سی پی یو ای ام دی AMD FX-8350

سی پی یو ای ام دی AMD FX-8350قیمت سی پی یو باگارانتی ماتریکس - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو ای ام دی FX-8370 AM3

سی پی یو ای ام دی FX-8370 AM3

سی پی یو ای ام دی FX-8370 AM3قیمت سی پی یو باگارانتی ماتریکس - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو ای ام دی Sempron 2650 Dual Core

سی پی یو ای ام دی Sempron 2650 Dual Core

سی پی یو ای ام دی سمپرون 2650قیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G3240

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G3240

سی پی یو اینتل پنتیوم G3240قیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G3250

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G3250

سی پی یو اینتل پنیتوم سری جی 3250قیمت سی پی یو باBox 260,000 تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G620

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G620

سی پی یو اینتل پنتیوم G620قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G630

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G630

سی پی یو اینتل پنتیوم G630قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G640

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G640

سی پی یو اینتل پنتیوم G640قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G840

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G840

سی پی یو اینتل پنتیوم G840قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Pentium® Processor G850

سی پی یو اینتل Pentium® Processor G850

سی پی یو اینتل پنتیوم G850قیمت سی پی یو باTry - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition

سی پی یو اینتل Core™ i7-5960X Processor Extreme Edition

سی پی یو اینتل Core™ i7-5960Xقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-5930K

سی پی یو اینتل Core™ i7-5930K

سی پی یو اینتل Core™ i7-5930Kقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-4790K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-4790K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-4790K Processorقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-6700 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700 Processorقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i7-6700K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700K Processor

سی پی یو اینتل Core™ i7-6700K Processorقیمت سی پی یو باBox - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i3-4130 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4130 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4130 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i3-4150 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4150 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4150 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i3-4160 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4160 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4160 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
سی پی یو اینتل Core™ i3-4170 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4170 Processor

سی پی یو اینتل Core™ i3-4170 Processorقیمت سی پی یو باBOX - تومان
قیمت سی پی یو - تومان
صفحه 1 از 2

عکس های سی پی یو CPU - جستجو