عکس های کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE - تاریخ گزارش : 1398/01/03

گروه های کالا

کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE HD 5450 1GB

کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE HD 5450 1GB

کارت گرافیک سافایر اچ دی 5450 یک گیگا بایتقیمت کارت گرافیک باگارانتی گرین - تومان
قیمت کارت گرافیک - تومان
کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE HD 5450 2GB

کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE HD 5450 2GB

کارت گرافیک سافایر اچ دی 5450 دو گیگا بایتقیمت کارت گرافیک باگارانتی گرین - تومان
قیمت کارت گرافیک - تومان
کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE R7 240 2GB DDR3

کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE R7 240 2GB DDR3

کارت گرافیک سافایر آر7 240 2GB DDR3قیمت کارت گرافیک - تومان
قیمت کارت گرافیک - تومان
کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE R7 240 4GB DDR3

کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE R7 240 4GB DDR3

کارت گرافیک سافایر آر7 240 4GB DDR3قیمت کارت گرافیک - تومان
قیمت کارت گرافیک - تومان
کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE R9 295X2 8GB DDR5

کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE R9 295X2 8GB DDR5

کارت گرافیک سافایر آر9 295ایکس2 8GB DDR5قیمت کارت گرافیک - تومان
قیمت کارت گرافیک - تومان
کارت گرافیک سافایر SAPHIRE TRI-X R9 290X 4GB GDDR5

کارت گرافیک سافایر SAPHIRE TRI-X R9 290X 4GB GDDR5

کارت گرافیک سافایر تی آر آی-ایکس آر9 290ایکس 4GB GDDR5قیمت کارت گرافیک - تومان
قیمت کارت گرافیک - تومان
کارت گرافیک سافایر SAPHIRE TRI-X R9 290X 8GB GDDR5

کارت گرافیک سافایر SAPHIRE TRI-X R9 290X 8GB GDDR5

کارت گرافیک سافایر تی آر آی-ایکس آر9 290ایکس 8GB GDDR5قیمت کارت گرافیک - تومان
قیمت کارت گرافیک - تومان
صفحه 1 از 1

عکس های کارت گرافیک سافایر SAPPHIRE - جستجو