هارد دیسک HDD - تاریخ گزارش : 1397/12/29

گروه های کالا

هارد سیگیت Seagate 1TB SATA 7200 RPM 32MB Cache

Hard Seagate 1 TB SATA 7200RPM 32MB Cache

هارد سیگیت Seagate 2TB SATA 7200RPM 64MB Cache

Hard Seagate 2 TB SATA 7200RPM 64MB Cache

هارد وسترن دیجیتال Western Digital 1TB SATA 7200 RPM 64 MB

Hard Western Digital 1TB

هارد وسترن دیجیتال Western Digital 2TB SATA III 7200 RPM 64 MB

Hard Western Digital 2TB

صفحه 1 از 1

هارد دیسک HDD - جستجو